Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest FIRMA EXPERT, ul. Nawojowska 38, 33-300 Nowy Sącz.

 

Cel przetwarzania danych

 • Określenia wymagań oraz potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, przedstawienia oferty i propozycji umów ubezpieczenia,
 • Realizacji umów oraz świadczenia naszych usług,
 • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji o ofercie ubezpieczeniowej, ustalenia bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 f) RODO.

 

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, pracownikom i współpracownikom FIRMY EXPERT. Odbiorcami danych mogą być: Towarzystwo Ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, multiagencje ubezpieczeniowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, jeżeli została w tym zakresie udzielona zgoda, organy administracji państwowej, jeśli nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

Dane  mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, księgowych, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym i podmiotom świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym umowę ubezpieczenia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, bądź na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez FIRMĘ EXPERT.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach, a w celu określenia wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia i rozpatrywania reklamacji, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu dla jakiego zostały przekazane oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się w wybrany przez siebie sposób: drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres FIRMA EXPERT, ul. Nawojowska 38, 33-300 Nowy Sącz.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

 

Cookies

Używamy pliki „cookies”, czyli małe pliki umożliwiające urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji, dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w tych plikach są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia dotyczące cookies każdy użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując danych osobowych użytkownika, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych, udoskonalanie struktury i zawartości serwisu, aby dostosować go w jak największym stopniu do potrzeb użytkowników i naszych potencjalnych klientów. W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google Analytics oraz Facebook Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Pliki cookies marketingowe wykorzystywane są w celach reklamowych naszych partnerów, w tym Google i Facebook, do Twoich potrzeb i upodobań w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora.

Podanie danych osobowych w celu określenia wymagań oraz potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia.

 

O nas

FIRMA EXPERT - działamy od 15 lat na rynku ubezpieczeń w Nowym Sączu. Oferujemy ubezpieczenia większości Towarzystw Ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku.

Oferta

Kontakt

  Biuro Ubezpieczeńprzejdź do mapy
ul. Nawojowska 38
33-300 Nowy Sącz

  18 447-02-41
  605 90 60 90
  biuro@expertpolisa.pl